Idiot

De Elkodico.

Français
 
 
  1. idiot adj. : teza
  2. idiot n. : tezo, Otezo, Etezo
Outils personnels