Kiwi

De Elkodico.

Elko
 
 
  1. kiwi /'kiwi/ : rendre, identifier


Français
 
 
  1. kiwi n. (fruit) : komono
  2. kiwi n. (oiseau) : tuuzelo


Esperanto
 
 
  1. kivo (fruit) : kiwi
  2. kivio (oiseau) : kiwi


Deutsch
 
 
  1. der Kiwi : kiwi


Español
 
 
  1. el kiwi : kiwi


Italiano
 
 
  1. kiwi : kiwi
Outils personnels