Lista de las llaves

De Elkodico.

Lalista


delas llaves


Las claves son las raíces básicas de la idioma Elko. No es necesario aprenderlos todos, pero es importante de aprender de ellas par hablar elko fluidamente.


Sommaire

B

BAC BEC BIC BOC BUC BĖC

D

DAC DEC DIC DOC DUC DĖC

G

GAC GEC 'GIC' GOC GUC GĖC

K

KAC KEC KIC KOC KUC KĖC

L

LAC LEC LIC LOC LUC LĖC

M

MAC MEC MIC MOC MUC 'MĖC'

N

NAC NEC NIC NOC NUC NĖC

P

PAC PEC PIC POC PUC PĖC

R

RAC REC RIC ROC RUC REC

S

SAC SEC SIC SOC SUC SĖC

T

TAC BEC TIC TOC TUC TĖC

W

WAC CME WIC 'WOC' WUC WĖC

Z

'ZAW' ZEC ZIC ZOC ZUC ZEC
Outils personnels