Menthe

De Elkodico.

Français
 
 
  1. Menthe : lakano, laklapo, sanlapo, toglapo, gidlapo
Outils personnels