Phare

De Elkodico.

Français
 
 
  1. phare (tour) : dolgedo, dolleo, nedgedo
    Limo dolgedoa.
  2. phare (lumière) : akdolo
    akdolo teida.
Outils personnels