Trouver

De Elkodico.

Français
 
 
  1. trouver : peki
    Ero peki gulo.
  2. Se trouver : kewa
    Ego kewa kade nuko


Expressions

Outils personnels