Trouver

De Elkodico.

Français
 
 
  1. trouver : peki
    Ero peki gulo.
  2. trouver (avis) : nura
    Ero nura ko bala tego.
  3. Se trouver : kewa
    Ego kewa kade nuko


Expressions

Outils personnels