Τυ

De Idéolexique.

Sommaire

[modifier] Fichier:Migma.pngMigma

[modifier] Fichier:Etymo.png Étymologie

Du latin TV, de même sens

[modifier] Fichier:Def.png Pronom

τυ/tu/

[modifier] Sens

[modifier] Fichier:Trad.jpg Traductions

Tu
Aneuvien : o Interlingua : tu Sambahsa : tu
Arwelo : te Kotava : rin Titée : laṅta
Ba gai dun : u L. simple : tu Uropi : tu
Elko : lo, tėlo Nespatais : courant : yo, familier : ne Volapük : ol
Espéranto : vi Psolat : tu Wedensheinien : tu
Outils personnels