ELK combinaisons premières B

De Idéolexique.

Les combinaisons premières

BDGKLMNPRSTWZ

 


Sommaire

[modifier] BA

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BAB (os) baba babe babi babo
BAD (aveu) bada bade badi bado
BAG (sphère) baga bage bagi bago
BAK (raisin) baka bake baki bako
BAL (bien) bala bale bali balo
BAM (perle) bama bame bami bamo
BAN (nature) bana bane bani bano
BAP (artifice) bapa bape bapi bapo
BAR (vague) bara bare bari baro
BAS (amour) basa base basi baso
BAT (diamant) bata bate bati bato
BAW (corps) bawa bawe bawi bawo
BAZ (excrément) baza baze bazi bazo

[modifier] BE

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BEB (insecte) beba bebe bebi bebo
BED (moine) beda bede bedi bedo
BEG (manière) bega bege begi bego
BEK (jungle) beka beke beki beko
BEL (cerf) bela bele beli belo
BEM (potager) bema beme bemi bemo
BEN (parc) bena bene beni beno
BEP (oasis) bepa bepe bepi bepo
BER (ours) bera bere beri bero
BES (sauvage) besa bese besi beso
BET (hiver) beta bete beti beto
BEW (position) bewa bewe bewi bewo
BEZ (papillon) beza beze bezi bezo

[modifier] BI

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BIB (bactérie) biba bibe bibi bibo
BID (largeur) bida bide bidi bido
BIG (poussée) biga bige bigi bigo
BIK (distance) bika bike biki biko
BIL (mal) bila bile bili bilo
BIM (bulle) bima bime bimi bimo
BIN (comptoir) bina bine bini bino
BIP (dimension) bipa bipe bipi bipo
BIR (service) bira bire biri biro
BIS (éponge) bisa bise bisi biso
BIT (niveau) bita bite biti bito
BIW (rôle) biwa biwe biwi biwo
BIZ (administration) biza bize bizi bizo

[modifier] BO

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BOB (puce) boba bobe bobi bobo
BOD (statue) boda bode bodi bodo
BOG (pomme) boga boge bogi bogo
BOK (sculpture) boka boke boki boko
BOL (chandelle) bola bole boli bolo
BOM (légume) boma bome bomi bomo
BON (roche) bona bone boni bono
BOP (saut) bopa bope bopi bopo
BOR (palmier) bora bore bori boro
BOS (blessure) bosa bose bosi boso
BOT (élan) bota bote boti boto
BOW (vêtement) bowa bowe bowi bowo
BOZ (arrêt) boza boze bozi bozo

[modifier] BU

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BUB (gaspillage) buba bube bubi bubo
BUD (sagesse) buda bude budi budo
BUG (-) buga buge bugi bugo
BUK (-) buka buke buki buko
BUL (sabotage) bula bule buli bulo
BUM (dôme) buma bume bumi bumo
BUN (présence) buna bune buni buno
BUP (-) bupa bupe bupi bupo
BUR (aïeul) bura bure buri buro
BUS (haine) busa buse busi buso
BUT (relais) buta bute buti buto
BUW (étoffe) buwa buwe buwi buwo
BUZ (-) buza buze buzi buzo

[modifier]

clé Suffixe -a Suffixe -e Suffixe -i Suffixe -o
BĖB (-) bėba bėbe bėbi bėbo
BĖD (-) bėda bėde bėdi bėdo
BĖG (blé) bėga bėge bėgi bėgo
BĖK (buisson) bėka bėke bėki bėko
BĖL (tempête) bėla bėle bėli bėlo
BĖM (oignon) bėma bėme bėmi bėmo
BĖN (fertilité) bėna bėne bėni bėno
BĖP (-) bėpa bėpe bėpi bėpo
BĖR (bouleau) bėra bėre bėri bėro
BĖS (vengeance) bėsa bėse bėsi bėso
BĖT (coupable) bėta bėte bėti bėto
BĖW (sous-vêtement) bėwa bėwe bėwi bėwo
BĖZ (-) bėza bėze bėzi bėzo
Outils personnels