Modèle:Sauver

De Idéolexique.

Sauver
Algardien : tasame (2 & 3) Kotava : giwá, tuvawelá Sivélien : novelye (1)
Aneuvien : sàlve (1 à 3), skàpe (4) Lingue simple : salvar Titée : radjeh
Canéen : sāuvar Na'vi : zong (1) Uropi : savo, reno ap (4)
Elko : nodi (2) Nespatais : blampe (1, 2, 3) Volapük : savön, fugön
Espéranto : savi (1 à 3), saviĝi (4) Psolat : salvar Wágelioth : warthú
Interlingua : salvar Sambahsa : salv (1), behrg (2)
Outils personnels